Egyéni Hős Pályázatok

A Szabados Boys Alapítvány célja a szociálisan és/vagy egészségügyi szempontból rászoruló kiskorú gyermekek (illetve az őket ellátó és segítő intézmények) támogatása sportprogramok szervezésével, sport-rehabilitáció elősegítésével, sporteszközökkel, felszerelésekkel és tanácsadással. Olyan fejlesztő, sport- vagy orvosi eszközök beszerzésében segítünk, amelyekhez egyébként nem jutnának hozzá a gyermekek, és olyan programok szervezésében gondolkodunk, amely másként nem valósulna meg. Az alapítvány évente ír ki pályázatokat, amelyekre magánszemélyek (Hős pályázatok, 3 db nyertes) és intézmények (Program pályázatok, 1 db nyertes) jelentkezhetnek.

Általános szabályok

Az Alapítvány nem nyújt anyagi támogatást közvetlenül a Hős pályázatok nyertesei felé, csak és kizárólag természetben biztosít támogatást. A nyertesek a pályázatukban megjelölt felszereléseket, eszközöket és szolgáltatásokat úgy kapják meg, hogy azt az Alapítvány szerzi be ill. rendeli meg a számukra.

Jogosultak köre

A Hős pályázatok végső nyertesei csak és kizárólag olyan kiskorú és sportoló gyermekek lehetnek, akik (i) vagy sport sérülést szenvedtek és a rehabilitációjuk még tart, (ii) vagy jelenleg egészségesek, de a szociálisan hátrányos helyzetüknél fogva bizonyos sportfelszerelések vagy szolgáltatások beszerzése számunkra anyagi akadályokba ütközik. A pályázatokat a kiskorú gyermekek képviseletében azok törvényes képviselője (szülő, gyám) nyújthatja be. Hős nyertesként maga a pályázatban feltüntetett kiskorú gyermek lesz megjelenítve.

A pályázatok kötelező tartalmi elemei

HŐS PÁLYÁZATOK:

A kiskorú pályázó törvényes képviselőjének (szülő, gyám) neve, címe, elérhetőségei (telefonszám, email)
A kiskorú pályázó neve, címe, születési adatai (idő, hely, anyja neve)
A sérüléssel, fejlesztéssel, hátrányos helyzettel kapcsolatos adatok (történet, aktuális státusz, orvosi igazolás kivonata, a felépülés jövőbeni kilátásai, a rehabilitáció ütemterve, a hátrányos helyzet okai)
A rehabilitációhoz vagy a hátrányos helyzet megkönnyítéséhez szükséges és a pályázat céljaként megjelölt eszközök, felszerelések és szolgáltatások neve, mennyisége és típusa
A kiskorú pályázó sport kapcsolódásának információi: egyesületének neve, sportága, eredményei, korosztálya, jövőbeni tervei
A kiskorú pályázó várható állapota és jövőbeni tervei, ha elnyeri a támogatást és sikeres a rehabilitáció is
Indoklás, hogy a kiskorú pályázó törvényes képviselője szerint a kiskorú pályázó miért érdemes a pályázatra
Adatkezelési nyilatkozat és hozzájárulás

Elnyerhető támogatási összegek

HŐS PÁLYÁZATOK: br 500.000 Ft / nyertes (ötszázezer forint nyertesenként, max. 3 fő)

Folyamat

PÁLYÁZATBENYÚJTÁSI HATÁRIDŐK

Hős pályázatok: 2020. december 01. LEZÁRULT!

EREDMÉNYHIRDETÉSI HATÁRIDŐK

Hős pályázatok: 2020. december 06.

Az Alapítvány a nyerteseket írásban (email) és telefonon is értesíti a fenti határidőig. Az Alapítvány írásban (email) azon pályázókat is értesíti a fenti határidőig, akik esetleg nem nyertek el támogatást. Az Alapítvány a nyertesek névsorát feltünteti a honlapján és a social média felületein is. Ha egy nyertes nem szeretne szerepelni ezeken a felületeken, akkor kérjük az eredményhirdetést követő 2 napon belül jelezze ezirányú szándékát írásban (email) az Alapítvány részére.

MEGVALÓSÍTÁSI HATÁRIDŐK

Hős pályázatok: 2021. március 31.

A KIÉRTÉKELÉS SZEMPONTRENDSZERE

A pályázatonként elérhető maximális pontszám: 100 pont. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai egyénileg és pontozással értékelik a pályázatokat. Azonos pontszám esetén a Kuratórium elnöke dönt a pályázatok között.

A pontozási rendszer felépítése:

• a pályázat tartalmi kellékei: 0-10 pont
• a pályázó rászorultsági (egészségügyi vagy szociális) helyzete: 0-30 pont
• a támogatás hosszú távú hatásai a pályázóra: 0-30 pont
• a pályázat megvalósíthatósága: 0-10 pont
• a Kuratóriumi tagok szubjektív értékelése: 0-20 pont

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI FOLYAMATA

A pályázati dokumentációt egy körben, teljeskörűen, emailben becsatolva (ahol szükséges scannelve) a hello@szabadosboys.hu címre kell beküldeni, legkésőbb a fent feltüntetett határidőkig. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy hiánypótlásra szólítsa fel a pályázót. Hiánypótlásra csak és kizárólag az eredeti határidőig van lehetőség. A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg elfogadja az Alapítvány honlapján feltüntetett és vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót.

X